Zwroty i wymiana

 

Czy mogę zwrócić towar, jeśli nie spełnia moich oczekiwań?

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dnia 31 marca 2000 r.) z uwzględnieniem rozumienia konsumentów według art. 221 k.c., konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 15 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do naszej firmy nie później niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu. Zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy można dokonać przez przysłanie wypełnianego i podpisanego Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (do pobrania tutaj). Podpisane oświadczenie można zeskanować i przesłać na email serwis@protarget.pl lub przesyłając pismo za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 


Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy produkt nie nosi śladów użycia ani nie został w żaden sposób uszkodzony, dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany produkt musi być kompletny.

 


W celu usprawnienia obsługi, towary prosimy odsyłać po otrzymaniu potwierdzenia od naszego pracownika (zazwyczaj e-mailem). Zwrócony towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć
oryginał paragonu i odesłać na adres naszej firmy na swój koszt. Przesyłki na nasz koszt nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy!

 


Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Naliczone koszty transportu oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi (nie dotyczy zakupu dokonanego z bezpłatną dostawą kurierską). Pieniądze zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku gdy na zakupiony towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni liczony jest od daty zwrotu do naszej firmy podpisanej przez klienta faktury korygującej.

 

 

 

Sklep zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów towarów odebranych osobiście z siedziby firmy. 

pixel